Category: During the treatment,Treatment

How can I prepare for my treatment?

Transferència embrionària

after loading

Consisteix a introduir l’embrió dins de l’úter quan a l’entrada d’aquest ja hi ha la guia catèter. Així es redueix a segons escassos el temps que l’embrió passa fora de la incubadora abans d’entrar en el cos matern, cosa que disminueix l’impacte negatiu que l’espera fora de la incubadora pugui tenir sobre l’embrió.

Icono assisted hatching

Assisted Hatching

Consisteix a realitzar un aprimament de la zona pel·lúcida dels embrions prèviament a la seva transferència dins de l’úter. El seu biòleg determinarà quan serà la millor ocasió per realitzar-lo i, així, augmentar les possibilitats d’implantació.

FiV amb microinjecció

intracitoplasmàtica ICSI

Inseminem un òvul mitjançant la microinjecció d’un espermatozoide, cosa que afavoreix la fertilització i redueix les fallades de fecundació.

Blastocyte transfer icon

Transferència en estat blastocist

L’embrió es transfereix en estat blastocist, més desenvolupat, i augmenten les possibilitats d’embaràs per embrió transferit. Aquest cultiu llarg es proposa en les ocasions en les quals partim de material biològic suficient per poder fer una selecció embrionària.

Cytoplasmic injection icon

Injecció intracitoplasmàtica

d’espermatozoides morfològicament

seleccionats IMSI

Introduïm a l’òvul els espermatozoides seleccionats morfològicament amb un microscopi d’alt augment que ens permet determinar l’estructura dels espermatozoides amb gran detall.

Desenvolupament d’embrions

en el propi cos INVO

obtenim semen i òvuls i els col·loquem en el dispositiu INVO, que introduïm a la vagina perquè s’hi desenvolupi l’embrió. D’aquesta manera, la dona participa de manera activa en el cultiu d’embrions.

Embryoscope icon

EmbryoScope+

Es la incubadora de darrera generació que optimitza el desenvolupament dels embrions al laboratori, atès que incorpora una càmera que evita extreure els embrions de la incubadora per avaluar-los i ens dota de més informació sobre el seu desenvolupament que, d’una altra manera, no es podria obtenir abans de transferir-los.

Vitrificació d’òvuls

Consisteix en la congelació ultraràpida d’aquestes cèl·lules amb un dany mínim sobre aquestes i amb una taxa de supervivència alta després de la desvitrificació i l’ús posterior. Activació oocitària: consisteix a exposar els òvuls a un compost ric en calci per augmentar-ne la capacitat de fertilització posterior. Es fa servir en casos molt determinats de fallades de fertilització prèvies amb causes espermàtiques concretes.

Related questions:

On your first visit until October 31st

360º FREE FERTILITY ASSESSMENT